List/Grid

Tag Archives: thuế xuất khẩu Quặng Đồng thô

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 do Chính phủ ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng Quặng Đồng thô và tinh Quặng Đồng.