List/Grid

Tag Archives: Thuế nhập khẩu

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 do Chính phủ ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng Quặng Đồng thô và tinh Quặng Đồng.

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 61/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008 hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2003 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)