List/Grid

Tag Archives: thuế nhập khẩu Việt – Lào

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.