List/Grid

Tag Archives: thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Quyết định số 2137/2008/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2008

Quyết định số 2137/2008/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2008

Quyết định số 2137/2008/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2008 của Tổng Cục Hải quan ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải… Read more »