List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 96/2010/TT-BQP

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010

Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.