List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 84/2010/TT-BQP

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt.