List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 76/2009/TT-BTC

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009

Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.