List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 72/2008

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008

Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng  5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.