List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010

Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.