List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.