List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 68/2011/TT-BTC

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011

Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.