List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010

Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010

Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.