List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 58/2009/TT-BTC

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.