List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 42/2009/TT-BTC

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số.