List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ.