List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 208/2010/TT-BTC

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010

Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.