List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 20/2010/TT-NHNN

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010

Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.