List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 164/2010/TT-BTC

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010

Thông tư số 164/2010/TT-BTC ngày 25/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối tàu thuỷ có trọng tải lớn cập cái mép-thị vải.