List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 613/QĐ-TTG ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.