List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 15/2010/TT-BKH

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.