List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.