List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 128/2008/TT-BTC

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài Chính quy định hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.