List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009

Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 do Bộ Tài Chính – Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành quy định một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.