List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 107/2009/TT-BTC

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 107/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định việc định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.