List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 106/2009/TT-BTC

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009

Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.