List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 08/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư số 08/2010/TT-BVHTTDL ngày 18/8/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BVHTTDL ngày 18/8/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BVHTTDL ngày 18/8/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của Đài truyền hình, Đài phát thanh, Đài phát thanh – truyền hình.