List/Grid

Tag Archives: Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức Khoa học và Công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.