List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 68/2008

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Tư Pháp ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.