List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010

Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010 do Bộ Tài Chính, Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp  và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.