List/Grid

Tag Archives: Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.