List/Grid

Tag Archives: Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 78/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009 quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản.