List/Grid

Tag Archives: Thông tư 68/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 68/2009/TT- BNNPTNT ngày 23/10/2009

Thông tư 68/2009/TT- BNNPTNT ngày 23/10/2009

Thông tư 68/2009/TT- BNNPTNT ngày 23/10/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.