List/Grid

Tag Archives: Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý,khai thác công trình thủy lợi.