List/Grid

Tag Archives: Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009

Thông tư 64/2009/TT- BNNPTNT ngày 07/10/2009 về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009,thông tư số 32/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.