List/Grid

Tag Archives: Thông tư 60/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 60/2009/TT- BNNPTNT ngày 16/09/2009

Thông tư 60/2009/TT- BNNPTNT ngày 16/09/2009

Thông tư 60/2009/TT- BNNPTNT ngày 16/09/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng háo quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.