List/Grid

Tag Archives: Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày  28/07/2009

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày 28/07/2009

Thông tư 46/2009/TT- BNNPTNT ngày 28/07/2009 ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 1 năm 2009.