List/Grid

Tag Archives: Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày  10/07/2009

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/07/2009

Thông tư 42/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/07/2009 quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.