List/Grid

Tag Archives: Thông tư 40/2010/TT-BTC

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 23/03/2010 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.