List/Grid

Tag Archives: Thông tư 35/2009/TT- BTTTT

Thông tư 35/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 35/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 35/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.