List/Grid

Tag Archives: Thông tư 32/2009/TT- BGTVT

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009

Thông tư 32/2009/TT- BGTVT ngày 30/11/2009 quy định chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.