List/Grid

Tag Archives: Thông tư 28/2009/TT-BTC

Thông tư 28/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009

Thông tư 28/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009

Thông tư 28/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 do Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.