List/Grid

Tag Archives: Thông tư 27/2009/TT- BCA

Thông tư 27/2009/TT- BCA ngày 06/05/2009

Thông tư 27/2009/TT- BCA ngày 06/05/2009

Thông tư 27/2009/TT- BCA ngày 06/05/2009 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ.