List/Grid

Tag Archives: Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư  số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.