List/Grid

Tag Archives: Thông tư 23/2009/TT- BTTTT

Thông tư 23/2009/TT- BTTTT ngày  20/07/2009

Thông tư 23/2009/TT- BTTTT ngày 20/07/2009

Thông tư 23/2009/TT- BTTTT ngày  20/07/2009 ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010.