List/Grid

Tag Archives: Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009 quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009 quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.