List/Grid

Tag Archives: Thông tư 190/2009/TT-BTC

Thông tư 190/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009

Thông tư 190/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009

Thông tư 190/2009/TT-BTC ngày 30/09/2009 về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.