List/Grid

Tag Archives: Thông tư 17/2009/TT- BXD

Thông tư 17/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 17/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 17/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.