List/Grid

Tag Archives: Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009 quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng;Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009 ;thu lệ phí qua

Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009

Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009

Thông tư 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009 quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng.