List/Grid

Tag Archives: Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn,bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.