List/Grid

Tag Archives: Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2

Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009

Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009

Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.